Vid avbokning mer än 60 dagar före bokat datum debiteras en avgift om totalt 850kr.
Vid avbokning inom 30-60 dagar före bokat datum debiteras 50% av arvodet.
Vid avbokning mindre än 30 dagar före bokat datum debiteras fullt arvode.
Avbokning måste ske genom skriftligt meddelande,
exempelvis via e-post eller SMS.