Hyr vår mobila bar till ert evenemang!       PDF finns här!

Hyr baren till ert evenemang, inklusive upp- och nedriggning, transporter och service med programmering av barens färgsättning.

Färgsättning sker enligt kundens önskemål. Under glaspartierna löper en yttre och en inre slinga med LED-belysning som kan regleras oberoende av varandra. Man kan alltså skapa ljuseffekter med olika färger som möter varandra under glaspartierna, se bilder, eller så kan man ha en och samma färg på båda slingorna. Även vit eller tonad vit belysning är möjlig. Den styrenhet som används kan programmeras för att med valbar hastighet skifta mellan olika förinställda ljusinställningar (scener). Alternativt så väljer man en ljusinställning som lyser fast och man kan sedan skifta manuellt till någon annan inställning (scen) när så önskas eller gå över till automatisk styrning.

Grundutförande vid uthyrning är utan den centrala trossen med bildskärmar. Den centrala trossen är 2 meter hög och kan hyras till för varierande ändamål, exempelvis för uppsättning av högtalare, belysning, informationstavlor mm. Kostnad på förfrågan. Trossen ljus- och färgsätts med en kraftig LED-belysning som kopplas till samma styrenhet som reglerar bardiskens ljus och färger.

Formmässigt går det även att använda enbart tre sidor av baren genom att ta bort en sektion så att den blir U-formad. U-form kan vara praktiskt om man t.ex. vill kunna servera eller ha ”barhäng” även från insidan.

Barsektionerna är 2 meter långa och total uppställningsyta ca 2 x 2 m. Det kan vara bra att ta till lite extra plats så att det finns tillräckligt med utrymme runt omkring, självklart beroende på vilka aktiviteter som baren skall användas till.